ДОГОВІР ОФЕРТА

Договір-оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ФОП Возняк Леся Ярославівна публічною офертою пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, а також індивідуальному підприємцю (далі-замовникам) укласти Договір-оферту на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі - Договір).

1.2 У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

1.3 У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій необхідних для акцепту або укласти персональний договір на окремо обговорюваних з Виконавцем умовах.

1.4 Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати запропонованих Виконавцем Послуг. У відношенні Послуг, пропонованих Виконавцем за акціями (спеціальними пропозиціями при їх наявності) з умовами оплати частинами повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати повної суми вартості послуги, тобто здійснення повної передоплати.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг у вигляді тренінгів.

2.2. За цим Договором Виконавцем виявляються такі послуги:

 • підготовка тренінгів;
 • надання доступу до Особистого кабінету на сайті;
 • проведення тренінгів;
 • консультаційний супровід (при наявності).

2.3. Вартість тренінгів вказується на сайті ВИКОНАВЦЯ, а також інформація про вартість може бути отримана по телефону +38 067 19 43 793.

2.4. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності для Сторін з дати оплати послуг ЗАМОВНИКОМ. Оплата вноситься в розмірі 100% передоплати (інший порядок оплати можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція), а також у випадках після додаткового узгодження з Виконавцем. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження грошових коштів на електронні гаманці ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження грошових коштів на рахунок платіжної системи, з якою укладено відповідний договір з Виконавцем.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Надавати послуги, вказані в п.2 цього Договору, належним чином і в строк відповідно до умов цього Договору і в рамках вибраного і сплаченого Замовником тарифного плану та інших послуг, що надаються Виконавцем.

3.1.2. Сповіщати Замовника про зміни тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менше,  ніж за 3 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця https://wedding-business-school.info і повідомляючи Замовника за адресою його e-mail

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.2.1. Оформляючи реєстрацію на надання послуг Виконавцем заповнити необхідні обов'язкові поля на сторінці.

3.2.2. Оплатити обраний тренінг на умовах і за вартістю, що діють для відповідного тренінгу в момент оплати. Діючі умови і вартість, а також інформація про акції (спеціальні пропозиції) розміщуються на сайті https://wedding-business-school.info.

3.2.3. Негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про зміну своїх контактних даних в письмовій формі за допомогою контактного e-mail.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ виконання умов даного Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, що надається на тренінгах. Будь-які рекомендації, які видаються на тренінгах, здійснюються ЗАМОВНИКОМ на свій ризик.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та / або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

 1. РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Всі інформаційні матеріали, що надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ в процесі проведення тренінгів є результатом інтелектуальної діяльності, виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським правом належать Виконавцю.

6.2. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди Виконавця є порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність.

6.3. ЗАМОВНИК не має права копіювати аудіо та відеоматеріали тренінгів ВИКОНАВЦЯ повністю або частково, вести запис трансляцій або на будь-який матеріальний носій, а також використовувати зміст зазначених тренінгів без письмової згоди ВИКОНАВЦЯ, що буде вважатися порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ і тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Реєстрація ЗАМОВНИКОМ, яка заповнюється на сайті ВИКОНАВЦЯ, є невід'ємною частиною цього Договору.

7.2. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання інформації про себе, свої взаємини з ВИКОНАВЦЕМ, своїх анкетних даних, даних про свій бізнес і доході, переданих Виконавцю в рамках виконання цього Договору, публікацію матеріалів про факт отримання послуг у ВИКОНАВЦЯ засобами масової інформації - телебаченням , радіо, в інтернеті, друкованих виданнях, соціальних мережах, а також публікацію зазначених матеріалів на офіційному сайті і в соціальних ресурсах ВИКОНАВЦЯ.

7.3. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання зображення ЗАМОВНИКА, яке увійшло в результати інтелектуальної діяльності. У разі незгоди Замовника на надання прав на використання його зображення, він повідомляє про це ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

7.5. ЗАМОВНИК підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

 1. ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Возняк Леся Ярославівна

Поштова адреса: 82100, Дрогобич, вул. Коцюбинського, 52

kved1

kved2

kved3